Home

Veiligheid

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd.

Signalisatie

Het Vlaamse begrip Signalisatie kan twee betekenissen hebben:
- Bebakening:
Onder bebakening wordt formeel verstaan het geheel aan tekens en voorwerpen dat op, in, boven en naast de weg is aangebracht om het verkeer te waarschuwen, regelen en/of beveiligen. Hier werken wij samen met een collega uit Knesselare. www.tosign.be

- Bewegwijzering:
Bewegwijzeren is het plaatsen van wegwijzers, (of: in bredere zin het verstrekken van informatie) met als doel de onbekende gebruiker te helpen de weg naar een bestemming te vinden. Daarbij moet bewegwijzering bovendien bijdragen aan een betere veiligheid. Dit kan van toepassing zijn in het verkeer maar ook in de industrie om door bepaalde signalen aan te duiden wat er door een buis loopt en in welke richting.
In de signalisatie hebben wij een keuze gemaakt van aanduidingspijlen tot retro-reflecterende bewegwijzering. Stelselmatig zullen wij het gamma aanpassen naar de behoefte van onze klanten als het enigszins mogelijk is.